Baťův kanál

Baťův kanál je unikátní technická památka, ale také funkční vodní cesta. Jeho délka činí 52 km a kanál spojuje Otrokovice se Sudoměřicemi. Pro plavbu je využíván i úsek řeky Moravy Hodonín - Skalica - Rohatec. 26 km vede řekou Moravou, 26 km umělými kanálovými úseky. Tato vodní cesta byla vybudována ve 30. letech pro potřebu závlah a plavby (dopravy lignitu pro Baťovy podniky). Její oficiální název je "průplav Otrokovice - Rohatec", jelikož se ale na stavbě a využití tohoto vodního díla výrazně podílel podnikatel Jan Baťa, dodnes je vžitý lidový název Baťův kanál.